PoplatkyPoplatky

na rok 2013 odsúhlasené výborom RTW klubu Slovensko

Druh poplatku

Člen

Nečlen

Členský poplatok (vrátane známky SKJ)          

25,00 €

 

Mimoriadny člen

25,00 €

 

Asociovaný člen

25,00 €

 

Zápisné pre nového člena

10,00 €

 

Za každého ďalšieho rodinného príslušníka

5,00 €

 

Mimoriadny členský príspevok

15,00 €

 

Za zvod mladých

10,00 €

20,00 €

Za bonitáciu

20,00 €

40,00 €

Za opakovanie bonitácie

25,00 €

50,00 €

Za vrh suky

20,00 €

40,00 €

Za krytie psom  (i pri krytí zahraničnej suky)

10,00 €

20,00 €

Za krytie psom zo SR, ktorý nie je členom RTW klubu SR

20,00 €

40,00 €

Za krytie zahraničným psom  (uhradí majiteľ suky do kontroly) 


Všeobecné poplatky

Druh poplatku

Výška poplatku

Rozhodca za posudzovanie exteriéru a povahy na deň

50,00 €

Figurant na deň

20,00 €

Zapisovateľ na deň

15,00 €

Vedúci kruhu na deň

15,00 €

Tlmočník na deň

min. 20,00 €

Úhrada cestovného za 1 km pre rozhodcu, HPCH, členov výboru alebo osoby poverené výborom na zabezpečovanie úloh klubu

 

0,20 €

Odmena pre figuranta na tábore RTW klubu Slovenka

viď nižšie

Odmena pre osobu spravujúca klubovú web stránku        (ročne)

150,00 €

Náklady spojené s propagáciou klubu                               (mesačne)

 20,00 €

Výbor klubu má nárok na kompenzáciu reálne vzniknutých nákladov v plej výške, ale len pri činnosti súvisiacej s RTW klubom Slovenska

 

  

Poplatok za kontrolu vrhu u osoby, ktorá nie je členom RTW klubu je 20,- € na účet klubu a vyrovnanie cestovných nákladov HPCH v plnej výške v čase kontroly vrhu !!! 

 

 Všetky poplatky sa hradia na účet RTW klub Slovenska 

IBAN: SK3909000000005037142953

SWIFT: GIBASKBX

Finančné vyrovnanie pre zmluvného figuranta 

schválené členskou schôdzou dňa 26.09.2015 v Kamennom mlyne

Návrh č. 2:

Poplatky -

20,- € na deň do 10 psov vrátane

25,- € na deň od 11 psov do 20 psov vrátane

30,- € na deň od 21 psov do 30 psov vrátane

35,- € na deň od 31 psov a viac

- Preplatenie ubytovania do výšky 25,- € na deň

- Stravné do výšky najviac 10,- € na deň

- Pokiaľ figurant každý deň na akciu dochádza cestovné sa vypláca podľa platných poplatkov schválených RTW klubom Slovenska ( 0,20 €/ 1 km), najviac však do výšky ceny za ubytovanie na deň. Poplatok za cestovné nesmie presiahnuť 25,- € na deň

- Poplatok za cestovné nie je dotknuté pokiaľ sa jedná o jednorazovú (jednodňovú) akciu alebo viacdňovú akciu, kde figurant príde v deň začatia akcie a odchádza v deň ukončenia akcie. Cestovné sa prepláca v plnej výške podľa platných poplatkov schválených RTW klubom Slovenska (0,20 €/ 1 km)


 

Súvisiace odkazy

· Viac o 01 RTW klub
· Ďalšie články od autora: admin


Najčítanejší článok na tému 01 RTW klub:
RTW klub Slovenska

Hodnotenie článku

Priemerné hodnotenie: 3
Hlasov: 1

Dobrý

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý

Možnosti


PHP Scripting LanguageApache.org The World´s Most Popular Open Source database Powered by UNITED-NUKE - Just manage!


© 2005 UNITED-NUKE Powered Site.
You can syndicate our news using the following files: rss-091.xml, rss-092.xml, rss-20.xml or atom.xml.
Design layout by Stefan Nagtegaal and Steven Wittens.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.04 sekúnd