RTW klub Slovenska

Výsledky výstav - Show results 2016
Publikované: Sunday, 17.01. 2016 - 17:39:30
Vec: 02 Výsledky výstav
Výstavy - Shows - Show

16. 01. 2016 Medzinárodná výstava Nitra (CACIB)

17. 01. 2016 Medzinárodná výstava Nitra (CACIB)

02. 04. 2016 Medzinárodná výstava Nitra (CACIB)

03. 04. 2016 Medzinárodná výstava Nitra (CACIB)

07. 05. 2016 Národná výstava Lučenec (CAC) - Ví»az Slovenska

08. 05. 2016 Medzinárodná výstava Lučenec (CACIB)

11. 06. 2016 Medzinárodná výstava Nitra (CACIB)

12. 06. 2016 Medzinárodná výstava Nitra (CACIB)

02. 07. 2016 Celoątátna výstava Veµká Ida (CACIB)

03. 07. 2016 Medzinárodná výstava Veµká Ida (CACIB)

20. 08. 2016 Medzinárodná výstava Bratislava (CACIB)

21. 08. 2016 Medzinárodná výstava Bratislava (CACIB)

22. 10. 2016 Medzinárodná výstava Bratislava (CACIB)

23. 10. 2016 Medzinárodná výstava Bratislava (CACIB)

03. 12. 2016 Medzinárodná výstava Nitra (CACIB)

04. 12. 2016 Medzinárodná výstava Nitra (CACIB)

Európska výstava psov

Euro Dog Show

Euro Dog Show

??

Svetová výstava psov

World Dog Show

World Dog Show

??

IRF 2016

Svetová výstava rottweilerov

World Championshow

Weltmeisterschau

??? 

IRF 2016- IPO 3

Majstrovstvá sveta rottweilerov

World Championship

Weltmeisterschaft

??? 

Zvod a Bonitácia Slovenská

Slovak Recruit and Breeding Test

Slowakische Jugend Rekrutierung und National Zucht Test

??. ??. 2016

??. ??. 2016

MS- IPO 3, IPO 1, SVV 1, BH

Majstrovstvá Slovenska rottweilerov

Slovak Championship

Slowakischem Meisterschaft

??. - ??. ??. 2016 Tento článok si môľete prečíta» na webe RTW klub Slovenska
http://www.rtw-klub.sk/new

Tento článok nájdete na adrese:
http://www.rtw-klub.sk/new/modules.php?name=News&file=article&sid=73